Medisinske tema
Dr.med. Ole Terland, spesialist i allmennmedisin, fastlege

Oppdatert 110411 (diabetes-sidene)
Relevante og gode lenker Medisinsk debatt
Antioksidanter (lysbildeserie)
Aortaaneurisme
Diabetes type 2 (T2DM)
Endotel
Galleblærebetennelse - cholecystitt
Gallestein
Gallestein kan rulle og flytte på seg
Hjertebilyder - for helsepersonell
Hjertebilyder - introduksjon
Hydronefrose
Nyrestein
Parkinson sykdom (lysbildeserie)
Prostatahyperplasi
Stress og adrenalin (lysbildeserie)
Svangerskapsdiabetes
Dagens Medisin
Hjerte-lunge redning
Hjertelyder (engelsk)
Hudsykdommer
Medisinske ord og uttrykk
Parkinsons sykdom
Pasienthåndboka
Felleskatalogen
Spør legen
PubMed, verdens viktigste litteraturdatabase for medisinsk vitenskap
Tidsskrift for Den norske legeforening
Øyrane legekontor
En tvilsom stat i staten

Kan tørke støv, får redusert trygd

- NAV knekker brukere

Hjertet slår 70 ganger pr minutt, 3600 ganger pr time, 86 000 ganger pr døgn, 32 millioner ganger pr år, og 2,5 milliarder ganger i løpet av et langt liv
Vitenskapelige artikler i internasjonale tidsskrift