Kjære leser! De medisinske sidene er nå stengt, fordi jeg er blitt pensjonist, og jeg har ikke den daglige kontakten med pasienter, og har heller ikke tilgang til å delta på medisinske kongresser og møter.

Sidene kan derfor ikke oppdateres.
Ole Terland