TILBAKE TIL INTRODUKSJON TIL HJERTEBILYDER

Biologisk aortaventil

Settes inn hos eldre pasienter, da ventilmaterialet har begrenset levetid. Pasienten behandles i ettertid med lavdose acetylsalisylsyre (vanligvis Albyl E 75 mg daglig) som profylakse mot blodpropp.

Mekanisk aortaventil

Settes inn hos yngre pasienter, da den mekaniske ventilen har ubegrenset levetid. Som antitrombotisk behandling må pasienten ha warfarin (Marevan). Marevanbehandling krever regelmessig kontroll av INR, og justering av Marevandosen (vanligvis hver 4. uke). Dette er en komplisert og krevende behandling, både for pasient og lege, men er absolutt nødvendig.

Biologisk aortaklaffprotese

Klaff av grisevev. Dette er en biologisk aortaklaff. Disse finnes også i ulike utforminger, alle som brukes er likeverdige funksjonelt og kvalitetsmessig.

Mekanisk aortaklaffprotese

Eksempel på en mekanisk klaff. Det finnes flere ulike typer på markedet.

Mekanisk aortaventil


Jeg har søkt på hele internett, og ikke klart å finne denne lyden. Det du hører her er unikt. Pasienten hadde uttalt aortastenose (se annet steds på disse sider) og det var indisert å operere. Pasienten fikk en mekanisk hjerteklaff, se tekstboksen til høyre.
Se bilder nederst på siden

 

Lydbildet ved mekanisk aortaklaff