TILBAKE TIL INTRODUKSJON TIL HJERTEBILYDER

Aortainsuffisiens

Aortainsuffisiens er en tilstand der arotaklaffene ikke lukker seg helt i hjertets hvilefase (diastole). Blodet renner derfor tilbake fra hovedpulsåren (aorta) til venstre hjertekammer. Det oppstår derfor en fremmedlyd i diastolen. Diastolen varer lengre enn systolen, og denne fremmedlyden har lang varighet. Fordi trykkforskjellen mellom aorta og venstre ventrikkel ikke er så stor, renner blodet langsomt tilbake. Lydstyrken blir derfor aldri så høy som ved aorta-stenose. Men det skal være helt stille mellom 2. og 1. hjertetone. Når legen hører denne fremmedlyden på ditt hjerte, vet legen at du har en lekkajse i aortaklaffene.

Det betyr at ditt hjerte over tid kan utvikle tegn på volum-overbelastning. En undersøkelse hos hjertelege (kardiolog) ved hjelp av Ecco-kardiografi kan fastsette graden av lekkasjen og når dette er fastslått vet en hvordan du skal behandles.

Hvis du sammenligner lyden med "Aortastenose" (se annet sted på disse sidene), vil du finne at aortastenose er en kortvarig lyd (systolen er kortvarig) sammenlignet med aortinsuffisiens. For å sikert skjelne mellom disse to lydene, må legen ofte kjenne på din puls samtidig: Den lyden som høres samtidig med pulsslagene, er aortastenose. Den lyden som høres når hjertet ikke slår (mellom pulsslagene) er aortainsufficiens. Som du forstår av lydeksemplene på disse sidene, er den diastoliske lyden ikke lett å høre, den har mer preg av svak susing.  Dessverre er ikke kvaliteten på dette lydeksemplet så godt.  Men om du sammenligner den grafiske fremstillingen av lyden, ser du bilyden tydelig: Ved aortastenose er det helt stille i diastolen, her er det svak susing.

Lydbildet ved aortainsuffisiens