TILBAKE TIL INTRODUKSJON TIL HJERTEBILYDER

Aortastenose


Aortastenose gir mange ulike lydbilder. Her er et annet eksempel. Gradienten over aorta-ostiet er her kun 35 mm Hg, og gir ingen symptom for pasienten. Pasienten har imidlertid nedsatt hjertepumpefunksjon, og har med andre ord en viss grad av hjertesvikt. I tillegg har pasienten koronar hjertesykdom. Hovedsymptomet er angina pectoris. Dette behandles blant annet med å sette ned pulsen til ca 70 slag/min. Pulsreduksjon oppnås ved å bruke en beta-blokker. (Pasienten har også annen anti-anginøs behandling, som ikke har betydning i denne sammenheng). Relativt langsom hjerteaksjon gir hjertet god tid til diastolisk fylling. Systolen er kortvarig (omkring 0,25 s).

 

Lydbildet er dominert av en  tilnærmet holo-systolisk lavfrekvent bilyd med descrendopreg. Lydintensiteten svekkes, fordi kontraksjonskraften er størst initialt, og svekkes etter som systolen nærmer seg slutten.

Lydbildet ved aortastenose