TILBAKE TIL STARTSIDEN / Tilbake til diabetessiden
Gjennomsnittelig blodsukker siste 8 uker = (HbA1c * 1,583) - 2,52

Omregning fra HbA1c til gjennomsnittelig plasmaglukose

HbA1c: Plasma glukose , gjennomsnittelig siste 8 uker:

Skriv inn HbA1c-verdien i boksen til venstre. Husk å bruke punktum i stedet for komma, f.eks. 7.8 og ikke 7,8.

Du får gjennomsnittelig plasmaglukose siste 8 uker i boksen til høyre.
Formelen over er kun gyldig for HbA1c i området 5,5 til 14,0.
Håvard Terland (14 år) har skrevet scriptet over.