TILBAKE TIL STARTSIDEN / Tilbake til diabetessiden
DIABETES MELLITUS eller NEDSATT GLUKOSETOLERANSE Venøst plasma/serum Kapillær prøve(plasma)
Diabetes mellitus
HbA1c ≥ 6,5 % ≥ 6,5 %
Fastende plasmaglukose ≥ 7,0 mmol/L ≥ 7,0 mmol/L
Og/eller plasmaglukose 2 timer etter inntak av 75 g glukose ≥ 11,1 mmol/L ≥ 12,2 mmol/L
Og/eller tilfeldig plasmaglukose tatt prøve i kombinasjon med symptomer ≥ 11,1 mmol/L ≥12,2 mmol/L
Nedsatt glukosetoleranse: verdi for HbA1c er ikke fastsatt
Fastende plasmaglukose < 7,0 mmol/L < 7,0 mmol/L
Og verdi 2 timer etter inntak av 75 g glukose ≥ 7,8 men <11,1 mmol/L ≥ 8,9 men < 12,2 mmol/L

Diabetes mellitus type 2 (T2DM) - diagnostiske kriterier

Ole Terland, 160912: nye diagnostiske kriterier fra 010912
Diabetes mellitus er en sykdom som diagnostiseres ut fra nivået på glukosekonsentrasjonen i plasma. 

Diabetes mellitus foreligger når

HbA1c ≥ 6,5

eller

FASTENDE PLASMAGLUKOSE ≥7,0 mM


eller

TILFELDIG PLASMAGLUKOSE ≥11,1 mM

Disse tre ulike kriteriene vil fange opp ulike populasjoner av diabetes type 2.
Legg merke til at årsaken til høyt plasmasukker ikke tas med i definisjonen av diabetes mellitus. Kun plasmaglukoseverdien (langtidsgjennomsnitt, tilfeldig, fastende eller ved glukosebelastningstest) avgjør.

Diabetes type 2 skyldes nedsatt insulinfunksjon (der insulinproduksjonen fra pancreas er redusert med minst 50% kombinert med nedsatt insulinfølsomhet i varierende grad).