TILBAKE TIL STARTSIDEN
Tilbake til diabetessiden

Diabetes mellitus type 2 (T2DM)

Ole Terland. Oppslaget om medikamenter for T2DM er oppdatert 081213.
Diabetes mellitus type 2 (T2DM) er en sykdom som griper sterkt inn i et menneskes liv. Sykdommen har mange fasetter, og når en skal beskrive sykdommen, er det best å beskrive en fasett om gangen. Nedenfor står de ulike artiklene i alfabetisk rekkefølge.
Behandling av diabetes - LEGEMIDLER for T2DM
Behandling av diabetes med tanke på kost og mosjon
Diagnostikk - hva er kravene for at legen kan gi deg diagnosen T2DM?
Glukosetoksisitet - hvorfor høye glukoseverdier er skadelig
HbA1c - hva er det?
HbA1c-nivå og komplikasjoner til diabetes type 2
Integrert metabolisme
Insulinproduksjon - insulinsekresjon
Komplikasjoner til T2DM
Omregning fra HbA1c til gjennomsnittelig plasmaglukose
Pioglitazon - bedrer insulinfølsomheten
Regulering av insulinutskillelsen
Regulering av insulin- og glukagonutskillelse (engelsk nettsted)
Svangerskapsdiabetes
Årsaker til T2DM - hvorfor oppstår diabetes type 2?

Før en forstod hva slags sykdom dette var, var det dominerende symptomet at pasienten hadde påfallende høyt væskeinntak (tørste) og måtte urinere tilsvarende mye. ”diabetes” betyr ”å gå gjennom”. I dette tilfelle er det vann som går gjennom (mye væskeinntak, mye urin). Fordi det var så mye sukker i urinen, var urinen søt. ”mellitus” betyr ”søtlig”. Det er glukosen i urinen som trekker vann fra nyren. Dette kalles osmotisk diurese. Diagnosen diabetes mellitus er derfor en svært nøyaktig beskrivelse av tilstanden, ubehandlet og i fremskreden form.
Forekomst av T2DM i Norge

Helsedirektoratet skriver på sine nettsider: Antall personer med diabetes type 2 øker i Norge. Mellom 90 000 til 120 000 personer (= 2 % av befolkningen) har diagnosen diabetes og man regner med at det i tillegg er omtrent like mange som har udiagnostisert diabetes. Det totale antall diabetikere i Norge kan derfor være så høyt som 200 000. Dessuten regner man med at like mange har nedsatt glukosetoleranse.

Hver fastlege i Norge har dermed ca 25-30 personer med diagnosen T2DM blant sine pasienter, og har altså omtrent like mange som ikke har fått diagnosen.