TILBAKE TIL STARTSIDEN / Tilbake til diabetessiden

Insulinmoding - Insulin C-peptid

Modning av insulin fra preproinsulin til proinsulin til insulin. Legg merke til at i overgangen fra proinsulin til insulin spaltes C-peptid av (på figuren kalt: chain c).
Klinisk kan vi måle C-peptid, og få et mål på graden av insulinsekresjon den enkelt pasient har. Hos noen type 1 diabetikere er nivå av C-peptid lik null, og da vet vi at vedkommende ikke danner insulin overhodet.

For inntil 20 år siden trodde legene at C-peptid-målinger kunne gi viktig informasjon om hvilket stadium diabetes type 2 var kommet i. I dag vet vi at insulinfølsomheten spiller en avgjørende rolle for hvilken klinisk form sykdommen får. Å kjenne nivå av C-peptid hos en gitt pasient er derfor ikke så viktig som en kunne tro. Men det brukes fortsatt klinisk for å bedømme nivået av insulindannelsen. Det er lettere å måle C-peptid enn det er å måle insulin.

Bildet har jeg tatt fra internett. Innholdet på bildet står i en hvilken som helst lærebok i biokjemi. 
Insulin dannes som en sammenhengende polypeptidkjede.Under modningen fjernes en bit av den N-terminale enden (signal sequence) og det dannes tre intramolekylære disulfidbindinger (S-S). Proinsulin har ingen insulineffekt.


Så spaltes en del av polypeptidkjeden av, kalt "chain C" (C-peptid). Så har en insulin, som skilles ut til blodbanen og utfører sin hormoneffekt i en lang rekke målceller/målorgan.