Svangerskapsdiabetes

Diabetes som oppstår for første gang under et svangerskap, kalles svangerskapsdiabetes. Dette forekommer hos 3-8 % av alle svangerskap i USA. I Norge er forskomsten lavere, kanskje mindre enn 1%. Jeg har sett tall fra 0,1 % til 2 %. Usikkerheten omkring forekomst reflekterer usikkerhet i diagnostikk. Graviditet nedsetter insulinfølsomhet, og dette sammen med hormonendringer og vektøkning kan utløse svangerskapsdiabetes.

Definisjon av svangerskapsdiabetes baserer seg på glukosebelastningstest:

Fastende plasmaglukose < 7,0
og
Glukosebelastning, 2 timers verdi: lik eller større enn 7,8

Se merknad nede på siden
Alvorsgraden av svangerskapsdiabetes avgjøres av verdien på 2. timers verdien av glukosebelastningen slik:

7,8 - 9,0 : Kost og mosjonsråd. Testen gjentas senere i svangerskap. Fastlege og/eller jordmor kan foreta svangerskapskontroller. Kostråd er som for Diabetes type 2 (T2DM). Men den gravide trenger høyere inntak av kalorier.

9,1 eller høyere: Grunnlag for å henvise til spesialist, vanligvis til gynekolog

11,1 eller høyere: Behandling med insulin er vanligvis indisert, sykehuspoliklinikk vil ha ansvar for svangerskpaskontrollene.
Enkle kostråd
* Unngå mat med tilsatt sukker (syltetøy, brus/mineralvann med tilsatt
sukker, sjokolade, kaker, etc.). Vanlig brus inneholder 10 g sukker pr
desiliter).

* Spis kun en stk frukt pr dag: enten et eple, eller en appelsin, eller en
pære, eller en håndfull druer etc. Om sommeren i sesong for jordbær, moreller,
plommer etc. kan dette være vanskelig.

* Rasjonere poteter, to stk. (Dette rådet er ikke absolutt, kommer an på din
vekt og ditt aktivitetsnivå. Gravide kvinner må ha mer mat enn vanlig).

* Du kan spise fritt av grønnsaker, renskåret kjøtt, fisk, og andre matvarer
med lavt innhold av karbohydrater.Tilbake
Hva vil svangerskapsdiabetes bety for fosteret?

Ved for høye plasmaglukoseverdier i mors blod, vil foster få for mye næring, og barnet vil bli større enn normalt. Høy fostervekt kan føre til vanskeligere fødsel, men også til at fosteret vil trenge mere energi mot slutten av svangerskapet. Dette sammen med at placentafunksjonen kan avta i tiden rundt termin, gjør at svangerskapet må overvåkes nøye mot termin. Intet galt skal skje verken med den gravide eller med hennes kommende barn ved nitid kontroll og overvåkning.

For mor betyr svangerskapsdiabetes økt risiko for å kunne utvikle diabtes senere i livet. Vanligvis går svangerskapsdiabetes tilbake etter fødselen, og 6 uker etter fødselen er tilstanden vanligvis borte.

Ved et senere svangerskap, øker sjansene for å utvikle svangerskapsdiabetes dersom en har hatt dette tidligere.


Den Norske Legeforenings dokument
om svangerskapsdiabetes
Merknad:
Legg merke til at en IKKE kan bruke fastende plasmaglukose som diagonstikum for svangerskapsdiabetes. Fastende plasmaglukose vil være normalt - i alle fall initialt når diagnosen skal stilles. Diagnosen stilles ved glukosebelastningstest.

Tilbake
TILBAKE TIL STARTSIDEN / Tilbake til diabetesidene