TILBAKE TIL STARTSIDEN

Nyrestein


Nyrestein

BEHANDLING:

Pasienten får diklofenak (eller et tilsvarende preparat) enten i form av en intramuskulær injeksjon eller i form av en stikkpille. Diklofenak er indirekte spasmeløsende, og har hurtig innsettende effekt. Smertene kan begynne å gi seg etter 15 minutter. Dersom steinen ikke går ut spontant, kan en operere (steinfangst) via urinrøret eller av og til kan steinknusing være aktuelt.

Nyrestein kan være svært smertefullt. Nyresteinen på dette bildet ligger i nyrebekkenet. Akkurat denne har ikke gitt så mye smerter.

Nyresteinsmertene oppstår når steinen kommer ned i urinlederen. Da kan den irritere urinleder (ureter) slik at det oppstår krampe eller spasme i ureter. Den kan også føre til at urinen ikke kommer ut fra nyrebekkenet og nyrebekkenet utvider seg.
Det vil da kunne oppstå hydronefrose

Nyrestein vil nesten uten unntak gi blod i urinen. Det kan være så mye blod at pasienten ser at urinen er blodfarget, men ofte er det så lite at kun kjemisk analyse på et legekontor kan avsløre blodet.