TILBAKE TIL INTRODUKSJON TIL HJERTEBILYDER

Aortasclerose


Aortasklerose


(forkalkning i aorta-ostiet uten stenose)

Lydbildet ved arotasklerose

 

Aortasklerose

Dette er også en systolisk bilyd. Den høres også best over aorta-ostiet (høyre siden av brystbeinet, i nivå 2. eller 3. interclvicularrom), og den kan høres over apex. Svært mange ganger minner lyden helt om aortastenose. Men aortasklerose er en lyd som oppstår ved kalk på aortaklaffene, uten at det er for trangt i utløpet (ingen stenose). Lyden oppstår fordi det dannes turbulens i blodet som strømmer ut, ikke fordi det er høy hastighet.

For legen kan det være svært vanskelig, for ikke å si umulig, å skjelne på lyd mellom aortastenose og aortasklerose. Også i dette tilfellet er det ekko-kardiografi som gir fasitsvaret. Lyden i dette eksemplet er fra en pasient med kalk på aortaklaffene, og det er ingen stenose.

Denne pasienten har også kalk i mitralklaffene, slik at det også oppstår en bilyd ved 2. hjertetone.