Introduksjon til hjertebilyder


STARTSIDE

Aortainsuffisiens (regurgitasjon over aortaklaffene, tilbakestrÝm over aortaklaffene)
Aortaklaffventil, mekanisk
Aortasklerose (forkalkning i aortaklaffene uten stenose)
Aortastenose 1
Aortastenose 2
Atrieflimmer, lydbildet ved ureglmessig puls
Bigeminirytme, lydbildet ved bigeminirytme
Mitralinsuffisien (mitral regurgitasjon, tilbakestrÝm over mitralkaffene)
Normale hjertetoner