TILBAKE TIL INTRODUKSJON TIL HJERTEBILYDER
Legg merke til at det ventrikulære ekstraslaget ikke gir lyd

Atrieflimmer

En ventrikulær ekstrasystole (VES) gir ikke systolisk bilyd, men en normal systole gir det hos en pasient med aortastenose. Se nederst på denne siden Forklaringen var todelt: En VES gir en ikke-koordinert tømming av ventrikkelen, og en VES kommer ofte så tidlig etter et normalt hjerteslag, at venstre ventrikkel ikke får tid til å fylles. Derfor er det lite blod i venstre ventrikkel når VES-slaget kommer, og det er lite blod som pumpes ut.

Ved atrieflimmer er det en uregelmessig puls. Noen slag kommer tett etterhverandr, andre kommer etter en bedre diastolisk fylling. På dette eksempel ser vi at hjerteslag nr 3 gir en systolisk bilyd hos denne pasienten, som også har aortastenose. Men slag 5 som kommer kort etter slag 4 gir ingen systolisk bilyd. Så gir slag 6 igjen systolisk bilyd, fordi diastolen mellom slag 5 og slag 6 er tilstrekkelig lang til å gi en normal fylling av venstre ventrikkel.

 

Når vi hører lyden, er lydbilet temmelig vanskelig å få tak i, men når en ser på lyddiagrammet, sammen med EKG-strimmelen, ser et at hovedmønster i lyden er

Hjertetone 1-Hjertetone 2- hjertetone 2- systolisk bilyd.

Når legen hører et lydmønster som dette, er det vanskelig å tolke. Men med et lyddiagram, er lydbildet forstålig.

 

Hva må legen gjøre for denne pasienten: Svar: Flimmeren får vi aldri kontroll med, den har stått i mange år. Men en frekvenskontroll er svært viktig. Denne pasienten har her en pulsfrekvens omkring 90-94. Det er for høyt. Den bør senkes til 76-80. På den måten vil de fleste hjerteslag gi et bedre slagvolum.