Mitralinsuffisiens


INTRODUKSJON TIL HJERTEBILYDER

Mitralklaffene er ikke helt tette, og under systolen lekker noe blod tilbake fra venstre ventrikkel til venstre forkammer. Denne lyden fyller vanligvis hele systolen, og den har uendret styrke under hele systolen i motsetning til lyden ved aortastenose (aortastenose: lyden er sterkest midt i systole).  Bilyden ved mitralinsufficiens høres best på pasientens venstre thoraxside, og høres nesten ikke over aortaostiet. Den er godt hørbar over apex. Aortastenose er best hørbar litt til høyre for brystbeinet, i nivå med 2-3 intercostalrom. Aortastenose høres også over hjertets apex, men ikke over venstre thorax-side. 

Når legen hører kraftig systolisk bilyd, har legen to muligheter:

A. Jevn lydstryke gjennom hele systolen ("kasseform" på lydbildet, lett å se på bildet under), og best hørbar over venstre thorax-side: Da har pasienten mitralinsufficiens.

B. Økende/fallende lydstryke ("diamantform" på lydbildet, lett å se på eksemplet Aortastenose 2) best hørbar litt til høyre for brystebeinet i nivå med 2. eller 3. intercostalrom: Da har pasienten aortastenose.                               

 

Lydbildet ved mitralinsuffisiens

Denne pasienten har atrieflimmer, som forklarer svært uregelmessig grunnline på EKG. Pasienten behandeles med betablokker, noe som forklarer langsom puls.

 

 

 

En ser at pasienten ikke har bilyder svarende til 1. eller 2. hjertetone. En ser at bilyden fyller hele systolen og har noenlunde samme lydstryke gjennom hele systolen. Ingen diastoliske bilyder.