TILBAKE TIL INTRODUKSJON TIL HJERTEBILYDER

Normale hjertetoner


Lukking av hjertets klaffer lager alltid en lyd. Dette er normalt. Lyden oppstår fordi lukkingen er ekstremt raskt: det dannes lydbølger. Vi hører "lub-dub,     lub-dub,      lub-dub,    osv". "Lub"-lyden dannes idet ventriklene trekker seg sammen (systolen starter) og atrioventrikulærklaffene lukker seg (klaffene mellom for- og hjertekammer).  "Dub"-lyden oppstår når systolen er slutt, trykket i ventriklene er lavere enn i aorta og venae pulmonalis, og aorta-og pulmonalklaffene lukker seg. Det er 0,25 s mellom "lub" og "dub"-lydene. Mellom "dub" og "lub" vil tiden være avhengig av hjertefrekvens.

 

Systolen varer fra og med 1. hjertetone til og med starten av 2. hjertetone. Systolen varer 0,24 s (240 millisekund).  Dette kalles QT-tiden. Men QT-tiden er litt avhengig av hjertefrekvensn: Ved lav hjertefrekvens er QT-tiden opptil 0,24 s, ved rask hjertefrekvens er den noe kortere, men ikke mye kortere. Vi korrigerer QT-tiden slik QT(korrigert)= QT.(kvadratrtoen av RR-tid i sekunder).  Vær likevel oppmerksom på at EKG starter med en deparliseringsbølge (starten av EKG med q-bølgen). Men på grunn av at hjertet fysisk skal trekke seg sammen, er den mekaniske systolen litt forsinket i forhold til q-bølgen. Derfor vil ikke q-bølgen falle sammen med 1. hjertetone, som kommer litt forsinket. Se på relasjonen mellom lyd og EGK på bildet under. Diastolen varer fra og med 2. hjertetone og til og med starten av 1. hjertetone. Varigheten av diastolen er bestemt av hjertefrekvensen. Slår hjertet 60 ganger pr minutt, vil diastolen vare 0,75 s. Dess langsommere hjertet slår, dess lengre tid varer diastolen. Systoletiden er omtrent uforandret, uavhengig av hjertefrekvens. Men ved svært høy hjertefrekvens, går systoletiden noe ned. Systoletiden kalles QT-tid, og vi opererer med "sann" QT-tid og "korrigert" QT-tid. Men det er mer for hjertespesialister.

 

Når legen lytter på hjertet, må legen ofte samtidig kjenne på pulsen din: Den lyden som høres i det pulsslaget starter, er lukking av mitral- og trikuspidal-klaffene, den lyden som høres når pulsslaget slutter er lukking av aorta- og pulmonalklaffene.

På dette lydeksempel høres normale hjertetoner: Vi hører rene hjertetoner, uten bilyd. Det er ingen bilyd verken i systolen eller i diastolen. (se andre steder på disse nettsidene for hjertebilyder).

NB: bakgrunnssuset er ikke fra hjertet, det er bakgrunnsstøy fra instrumentene som har tatt opp lyden, denne bakgrunnssusing høres ikke over pasientens hjerte. En hører kun "lub-dub", gjentatt for hver hjertesyklus.

Lydbildet ved normale hjertetoner